Květen 2008

PRAVIDLA

9. května 2008 v 8:14 ZZVJ
PRAVIDLA pro splnění ZZVJ!
ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE
(ZZVJ)
Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.
K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku jezdce za následujících podmínek
1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.
2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
- vodění a předvádění koně
- drezurní úloha - národní úloha č.Z1 nebo Z2
- překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí , 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu
3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření
- ústroj jezdců , postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu
- základní znalost pravidel
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.
4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.
5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se.
Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.
Opravné zkoušky
- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců .
- Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) ,opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.
- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.
- Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.
Přerušení zkoušek
V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit).
Hodnocení zkoušky základního výcviku
- V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok,klus,cval,provedení kruhu,srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
- Ve skoku na parkuru je základním kritériem hodnocení - rovnováha, styl jezdce.
- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil / nesplnil.
Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu. Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".
Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce
Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

1) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 20 x 40 m)
2) halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové (viz.předepsaný plánek parkuru)

3) ustájení pro koně kandidátů zkoušek

4) obsluhu pro stavbu překážek

5) místnost pro vypracování testů

6) prostor pro vodění a předvádění koně

Pomůcky potřebné při zkouškách

1)- každý kandidát si musí zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (může být jiný pro drezúru a pro parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci )
- kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
-kandidát si přinese psací potřeby
- kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdec.sportu

2) startovní čísla (pořadatel)

3) překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

4) drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

5) tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :
- hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení
- další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku (hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)
Časový program
8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. předvádění a vodění koně drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 - 20)
14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 - 1)
16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)
17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků apod.)

PARKUR

9. května 2008 v 8:06 | kaja-misa |  ZZVJ
Parkurek se jede v cca. 14:00. Parkur je ve výšce 70-90 cm s 1 distancí , 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu.
Upozornění: ZZVJ nejsou závody, tudíž nejde o rychlost nebo o snaze neshodit překážku atd. V ZZVJ jde o to jak jdete s pohybem koně, jestli ho navádíte na střed překážky, pokud koník vyhne řeší se jestli to byla vaše vina nebo se třeba koník něčeho lekl, jak dokážete koníka opravit. Nejde o to jestli jste překážku shodili nebo ne....jde oto jakým stylem jste jí skočili!
Oblečení:
koník: sedlo, uzdečka, povoleny jsou ohcrané pomůcky např. bandáže, šlachovky, kamaše atd...)
vy: jezdecká helma (3 bodý úchyt), černé (tm. modré) sako, světlá košile, vázanka nebo kravata, rukavice, bílé rajtky, jezdecké holinky nebo pérka + chapsi, bičík max. 70cm
PLÁNEK PARKURU
(plánek je pouze oryentační...pořadí a rozmístění překážek si určuje komise)
A ještě videjko:

DREZURA

9. května 2008 v 8:06 | kaja |  ZZVJ
Drezra probýhá cca. v 9 hodin. Jede se drezurní úloha Z1 nebo Z2 (obě jesou poměrně lehké).
Každý účastník si musí pořídit vlastního čtenáře úlohy. Doporučuji se ale úlohy naučit na zpaměť, může třečba foukat tak silný vítr, že čtenáře neuslyšíte!
Oblečení: jezdecká helma (3 bodý úchyt), světlá košila, vázanka nebo kravata, černé (tm. modré) jezdecké sako, bílé rajtky, bílé rukavice, jezdecké holinky nebo pérka a chapsy, bičík max. 100 cm.
Na co komisa dává pozor: ovládání v základních chodech (krok,klus,cval), provedení kruhů, srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.
A moje doporučení: Dbejte na to aby bylo vše pořádně vyčištěné a lesklé, postroje pořádně vyčištěné, koník upravený, no prostě všechno by mělo být perfektní!
Drezurní úloha - Z1
Obdélník 20 x 40 m - informativní čas 4 minuty
MÍSTO
CVIK
ŘÍDÍCÍ MYŠLENKY
1.
A
X
C
Vjezd v pracovním klusu
Stát-nehybnost-pozdrav Pracovním klusem vchod
Na levou ruku
Rovnost.
Přechody do a ze zastavení. Stání.
Pravidelnost. Postavení a ohnutí.
2.
F-M
Od stěny ke stěně
Postavení a ohnutí.
3.
C
A
Ze středu
Na pravou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Postavení.
4.
E
Střední krok
Přechod. Pravidelnost.
5.
C
C-A
Pracovní klus
Vlnovka o 3 obloucích
Přechod.
Postavení a ohnutí. Přesnost
6.
A-X-A
Pracovní cval 1x kolem
Rovnost vskoku do cvalu. Přesnost.
7.
A
A-X-C
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod.
Přestavení. Pravidelnost
8.
C-X-C
Pracovní cval a kruh 1x kolem
Rovnost vskoku do cvalu. Pravidelnost.
8.
C
H-K
K
Přímo
Cvalové skoky prodloužit
Pracovní cval
Prodloužení rámce a skoků.
Pravidelnost.
Přechody.
10.
A
B-X-B
Pracovní klus
Kruh
Přechod.
Přesnost. Pravidelnost
11.
A
X
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.
Přechod do zastavení. Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži
Drezurní úloha - Z2
Obdélník 20 x 40 m - informativní čas 4 minuty
MÍSTO
CVIK
ŘÍDÍCÍ MYŠLENKY
1.
A
X
C
Vjezd v pracovním klusu
Stát - nehybnost - pozdrav
Pracovním klusem vchod Na pravou ruku
Rovnost.
Přechody do a ze zastavení. Stání.
Pravidelnost. Postavení a ohnutí.
2.
B-X-B
Kruh
Přesnost.
3.
A
C
Ze středu
Na levou ruku
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost.
4.
H-X-F
před F
Změnit směr a nechat vytáhnout otěžě
Otěžě zkrátit
Prodloužení rámce a kroků. Snížení hlavy a prodloužení krku.
Pravidelnost.
5.
A
K-H
Pracovní klus
Od stěny ke stěně
Přechod.
Postavení. Ohnutí.
6.
C
Stát. 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod
Přechod do zastavení. Stání. Rovnost. Čistota. Pravidelnost. Vzpřímení.
Přechod. Čistota kroku.
7.
CXC
X
mezi CaX
X
Kruh a přitom v
pracovní cval 1 x kolem
nechat vytáhnout otěže
Otěže opět zkrátit
Přesnost. Rovnost vskoku do cvalu.
Snížení hlavy a prodloužení krku.

Pravidelnost.
8.
C
C-X-A
Pracovní klus
Kruhy změnit
Přechod. Přesnost.
Postavení. Přesnost.
9.
A
F-M
mezi M a C
Pracovní cval
Skoky prodloužit
Pracovní cval
Rovnost vskoku do cvalu.
Prodloužení rámce a skoků.
Pravidelnost.
10.
C
H-X-F
F
Pracovní klus
Změnit směr, lehký klus a kroky prodloužit
Pracovní klus
Přechod.
Prodloužení rámce a kroků.
Přechod.
11.
A
X
Ze středu
Stát - nehybnost - pozdrav
Postavení a ohnutí.
Rovnost. Pravidelnost.
Přechod do zastavení. Stání.
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži.
Drezurní úloha Z1

TEST

9. května 2008 v 8:05 ZZVJ
Test by měl začínat cca. v 16 hodin. Pro splnění testu musíte mít správně zodpovězených min. 30. otázek z 35. Test má odpovědi formou a) b) c) d)!
Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce:
1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
2. Kdo organizuje jezdec.sport v České republice.
3. Popis koně (části těla, tvary hlavy,…)
4. Barvy koní.
5. Získané a vrozené znaky u koní.
6. Tělesná teplota koně.
7. Základy krmení a napájení koní (základní krmiva, spotřeba vody,…)
8.
Zásady bezpečnosti práce při ošetřování koní a přístup ke koním.
9.
Ošetřování koní před a po výcviku.
10.
Podkování a ošetřování kopyt.
11.
Základy chovu koní.
12.
Nemoci koní a jejich léčení.
13.
Úrazy koní a jejich ošetření.
14.
Zlozvyky koní.
15.
Očkování pro koně i jezdce.
16.
Zásady první pomoci.
17.
Nohosled koně v základních chodech.
18.
Základní chody koně.
19.
Ochranné pomůcky koně při výcviku a soutěžích.
20.
Ochranné pomůcky pro jezdce.
21.
Úbor a výstroj jezdce při tréninku a soutěžích.
22.
Popis jezdecké výstroje (sedlo, uzdečka,…)
23.
Pomocné otěže.
24.
Popis správného sedu.
25.
Pomůcky jezdce, kterými na koně působí a jejich použití (krok, klus,cval,zastavení, couvání).
26.
Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci.
27.
Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu.
28.
Doklady jezdce a koně potřebné ke startu na závodech.
29.
Jak staří koně se mohou poprvé účastnit soutěží.
30.
Základní znalost pravidel.
31.
Popis drezurního obdélníku a cviky.
32.
Hodnocení soutěží (drezura,skok)
33.
Pravidla na opracovišti.
34.
Vzdálenost kavalet (pro krok, klus,cval).
UPOZORNĚNÍ: Tohle jsou POUZE okruhy otázek ne samotné otázky! Samotné otázky které jsou na ZZVJ nenajdete NIKDE, na každých zkouškách jsou totiž jiné otázky ale ORKRUHY otázek se nikdy nemění!

PŘEDVÁDĚNÍ

9. května 2008 v 8:04 | kaja |  ZZVJ
Předvádění probýhá cca. v 9:00 je to stejný čas jako začíná drezura, jezdci se střídají.
JAK VŠE PROBÝHÁ: S koníkem přijdete před komisi jdete po levé straně koníka. Pravou rukou držíte otěže u huby koně a levou držíte konec otěží. Před komisí se zastavíte, stoupnete si před koníka a každou otěř držíte v jedné ruce (kousek od huby koně a trochu dál od sebe). Řeknete své jméno, stáj kde jezdíte, jméno koníka, plemeno a nějakou zajímavost (komise se vás může ještě na něco zeptat, proto si toho o koníkovi zjistěte co nejvíc). Poté se postavíte opět po levé straně koníka a otěže chytíte jak je to tu již popsáno. Půjdete cca. 10 metrů (záleží na komisi, sami vám řeknou kam má te až jít) tam se otoíte kolem nějakého určeného bodu (kužel, květináč atd.), otáčíte se tak aby koník šl blýž k určenému bodu až se otočíte tak srovnáte koníka a naklušete. Opět se zastavíte před komisí, počáte až vám dá komise pokyn a odejdete.
CO NA SEBE: koník: neměl by mít vůbec nic kromě uzdečky, žádně kandáže kamaše atd., ani pomocné otěžě a ani sedlo.
VY: měli by jste mít na sobě to samé jako např. při drezuře. Pro jistotu to zopakuju: helma, košile, kravata nebo vázanka, sako, bíl, rukavice, bílé rajtky, holinky nebo perka s chapsy.
Takže tohle je videjko z předvádění na ZZVJ
(PS: doufám že se ta holčina co je na videjku nenaštve že jsem ho sem dala)

MY a ZZVJ

8. května 2008 v 22:49 | kaja |  ZZVJ
Ahojky lidi, tak něco o nás a ZZVJ.
ZZVJ jsme si ještě neudělali ale chystáme se. Zatím se připraujeme, drezuru máme už celkem v "malíku" , parkur - mno to by se taky zvládlo, dát si tak dva tréninky skoků, a teorie - tu by jsme se prostě museli našprtat.
Tak nám prosím držte palce až je budeme dělat, určitě to někam na stránky napíšem.
A moc by jsme vás chtěli poprosit jestli by jste, vy co máte už ZZVJ za sebou, nám nemohi napsat co vás např. zaskočilo, v testech jestli jste nad něčím museli víc přemýšlet, prostě všechno na co si vzpomenete!
Nebo třeba nám sem napište jestli se na ZZVJ chystáte, jestli je už máte za sebou a jaké t bylo....nějaké postřehy a zážitky!
A všem co se na ZZVJ připravují držíme palce a všem kteří to už mají za sebou a úspěšně složili moooc gratulujem a ty co neuspěli držíme palce aby jim to znovu vyšlo!
KAJA a MÍŠA

Kde jezdíme?

8. května 2008 v 22:30 | kaja |  Kde jezdíme?
Ahojky, takže tady je něco o stáji kde teď zrovna jezdíme.
Stáj: Cowley Karlštejn (Soňa Špidlová)
Kde: Mezi Zadní Třebání a Svinařema
Co všechno tu máme: samozdřejmě spoustu koní cca. něco přes 30 koníků, samozdřejmě i soukromých; kruhovku; venkovní jízdárnu; obrovské výběhy (hodně koníků bydlí ve výběhu); spoustu pryma lidiček; pesanů; čičin; a prostě všeho co ke správný stáji patří!
Stáj patří Soně Špidlové (zároveń i trenérka). Jezdíme tam asi půl roku, myslím že jsme udělali velký pokrok (obě) od té doby co tu jezdíme. Je to tam vážně moc pryma, skvělý koníci, čupr lidi, prostě všechno. Já (Kája) jezdím hodně často na Oldince, Judithce, párkrát na Orinkovy jednou jsem jezdila i na Frantovy (kůň naší trenérky; Soni) a na Kowleym (Kulim) je to jediný hřebec ve stáji. Míša často jezdí na Orinkovy (je to její oblíbenec), Humim, a taky na Oldince, párkrát jela i na Judithce ale jen na vyjížďky.
Myslím že by to bylo asi tak všchno, ještě sem dám nějaké ty fotky!
HLAVNÍ STÁJ
VEDLEJŠÍ STÁJE, takovýhle boxy jsou ještě na druhé straně hlavní stáje a ještě proti ní!
PŘÍJEZDOVÁ CESTA
JÍZDÁRNA
KRUHOVKA
CESTA K VÝBĚHŮM
DOPRAVA A NAHORU JSOU STÁJE, VEPŘEDU DALŠÍ VÝBĚHY
VÝBĚHY
Tak tohle je pár foteček z naší stáje! Je to tam vážně k sežrání!- halvně to seno se slámou :)

Míša

8. května 2008 v 21:46 | kaja-misa |  Něco o NÁS
Ahoj lidičky tak moje jméno je Míša, příjmení radši nezmiňuju je moc složité! No narodila jsem se 3.4.1994 (pro ty hloupější je mi teď 14 let) a to znamená že příští rok 3.4.2009 mi bude 15, tudíž už budu mít občanku a další kupu věcí který prý puberťáci potřebují k životu.... Ale dost těhlech "keců"!
Chodím na gympl a jsem straaaašně moooc chytrá :D ne to byl vtip jsem přímo geniální! Jo v jedný věci jsem fakt dobrá....v buzerování učitelů!
Ne teď už fakt vážně.
Tak jsem taková normální (ulítlá a natvrdlá) holka. Mám dlooooouhý vlásky (a jsem chytrá blondýna).
Ráda kreslím, jezdím na koních, tancuju, plavu...no prostě jsem až moc aktyvní! A co uplně nesnášim? Nesnášim lidi co mi v jednom kuse kecaj a pomlouvají mě!
A teď něco o mě a koníčkách!
Na koních jezdím asi od 8 let ale nebylo to moc pravidelně a ani moc intenzivně. Pravidelně jsem začala jezdit od začátku školního roku (2007/2008). Jezdit jsem začínala na Farmě/Y což je Cunkov. Tam jsem se naučila uplný základy, pravidelně každé prázdniny (od 2. třídy) tam jezdím na tábor. Dále jsem jeden čas jezdila v Ohrobci , ale ani tam jsem bohužel nezůstala moc dlouho. Poté jsem přešla k Evě Pastorkový (tam jezdila i Kája) a nyní chodím k Soně Špidloví do stáje Cowley Karlštejn. NO, doufám že jsem se zlapšila a zlepšovat ještě budu!
ROZHOVOR S NAŠÍ HVĚZDOU
Jaký byl tvůj největší úspěch na koních, a co tě naopak nejvíce sklamalo?
- Největší úspěch? Že podemnou ty koníci ještě přežívaj. A sklamání? Asi žádný, já říkám...co tě nezabije to tě posílí.
Jela jsi už nějaké závody? A jaké?
- No opravdový závody jsem ještě nejela jelikož nemam licenci. Závody jsem jinak jela jen na Cunkově bylo to něco podobjného jako gymkhana prostě hobby závody. U toho byl muj největší úspěch 1. místo.
Kdo je tvuj největší vzor? Jako ze světa koní?
- Já osobně vzor nemam ale líbí se mi to jak např. Váňa jezdí dostihy a z parkuru jak jezdí Aleš Opatrný. Ale nechci být jejich kopií a prostě chci jezdit tak jak mi to nejvíc půjde.
Co by jsi na sobě změnila (v oblasti ježdění)?
- Asi to že bych se mohla zlepšit v parkuru, a taky to abych se nepředkláněla a klidnější ruce.
Plánuješ koně i do budoucnosti, spíš jako koníček nebo se tím chceš i živit? Nobo chceš snad koně vypustit?
- No tak vypustit koně určitě nechci, leda tak do výběhu. A pokavaď to vyjde tak bych chtěla mít koně jako profesi.
Pokud se toho o mě budete chtít víc dozvědět tak písněte do komentářů nebo na e-mail: rin.misa@centrum.cz
Tak papa u dalšího článku
Kája a Míša